Namaz Sureleri ve Dua Anlamları

Namaz Sonrası Tesbih Nasıl Çekilir Tesbihat Nasıl Yapılır

Namazı bitirdikten sonraki tesbihat şöyle yapılır;

Not: Namaz sonrası tesbih konusuna yeni başlayan arkadaşlara mobil cihazlarından sitemize girmelerinin çok yardımcı olacağını tavsiye ederiz.

"Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram." denilir.


"Alâ Rasulina salavat" 

Anlamı:


"Peygamberimiz (s.a.v) üzerine salavat" (getirin) anlamında söylenir.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'(s.a.v.)'e salatu selam getirmek için sadece “Allahümme salli ala Muhammed” demek de yeterlidir.

Salavat konusunu ncelemek için alttaki linke tıklayabilirsiniz.

http://www.namazsureleri.biz/2012/10/salavat-nedir-salavat-nasl-getirilir.html

Daha sonra


"Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim."

Anlamı:

Allahım tesbihimle tenzih ediyorum... Hamd (mutlak değerlendirme), Allaha aittir... ve tanrı yoktur; ancak Allah... ve Allah Ekber’dir (nisbeten olan büyüklüklerden beridir)... Havl ve kuvvet ancak Aliy ve Azıym olan (bi-) Allah iledir.

Daha sonra


Ayet el Kürsi okunur.

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey'in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.


Anlamı:

ALLAH ki, Tanrı yoktur ancak O vardır, diridir ve kendi kendine kâimdir; ne uyuklaması ne de uyuması sözkonusudur; yerde ve göklerde ne varsa O’nun içindir; O’nun katında kim şefaat edebilir ki izni olmaksızın; bilir önlerinde ve arkalarında olanların hepsini; izni olmadan ilminden bir şeyi kapsamak mümkün değildir; kürsüsü semâları ve yeri içine almıştır; koruması dışında bir şey kalamaz; yüce ve azamet sahibidir.

Dua sonrası

"Ve hüvel aliyyül aziymizül celali subhanellah." 33 defa Sübhanalah:


Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf (sıfatlanmış) tır.


"Subhanel bagiy daime nil hamdülillah." 33 defa Elhamdülillah: Hamd (şükür)
Allah'adır

"Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber." 33 defa Allahu ekber: Allah en büyüktür.


"Lâ ilâhe illâllahü vahdehû lâ şerike leh. Lehü`l-mülkü ve lehü`l-hamdü ve hüve alâ külli şey`in kadîr"


Anlamı:

"İlâh-tanrı (gayrı vücud) yok; ortağı olması mümkün olmayan Bir Tek 'Allâh' Vardır. Mülk de "O"nundur, Hamd da "O"nundur... (O) İhya eder (ilmiyle hayat bahşeder) ve ölümü tattırır; "O" ölmeyen Hayy'dır... Ebeden hayır "HÛ"nun elinde (kudretinde)dir... "HÛ", her şeye Kaadir'dir."


Ayrıntılı Anlamı:


"Tanrı yoktur Allâh TEK'tir ortağı yoktur, mülk ve hamd O'na aittir, diriltir ve öldürür, kendisi ölüm kavramından uzak sonsuz diridir, ebeden hayr O'nun kudretindedir ve her şeye gücü yeter.


Bilgi:

"Kim bu şekilde Allâh'ı tespih ederse ve bunu sırf Allâh'ı böyle bildiği için derse, Allâh onu Naîm cennetine koyar" buyuruluyor Rasûlulâh (s.a.v.) tarafından.


Dikkat edilirse, diğer hadislerde tespihlerle ilgili olarak belli bir sevap ve günah silinmesinden söz edilirken, burada direkt olarak cennete girme müjdesi veriliyor... Öyle ise bu ifadenin mânâsını iyi anlamak gerekir demektir...


"Allahümmehşürna fi zümretis salihin" Anlamı: Bizi mahşerde salihler topluluğu ile yargıla.


Burada dua edilir.


"El Fatiha" denilir ve Fatiha suresi okunur.

Fatiha Suresinin Okunuşu Ve Açıklamasına Alt Bölüme Tıklayarak Ulaşabilirsiniz.Böylece tesbihat sonra erer.

3 yorum:

 1. Müezzinlerde tespihte SUBHANALLAH, ELHAMDULİLLAH, ve ALLAHU EKBER den önce rastgele farklı farklı söylemlerde bulunuyorlar. Bu BIDAT değil midir...
  Çünkü Ashab zamanında söylenmemiş sonradan ilave edilen her şey BIDAT tır
  Birde 34*3 = 102 kere söylemiş oluyorlar
  Hazine 33 + 33 + 33 =99 ve birde la havle ile 100 dedir

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bak güzel kardeşim
   Bidat iki çeşittir
   1 sapık bidat
   2 yapılması uygun olandır.
   Bidat sonradan dine giren demektir.
   Eğer sonradan da olsa Kuran ve Hadise ters düşmüyorsa sıkıntı yok.
   Olabilir.

   Sil
 2. Değerli takipçimiz burada anlattıklarımız bidat değildir. Doğruları emme basma tulumba gibi birileri bunun doğrusu budur diyerek böyle yapın dediler bizler ise şimdiye kadar bunları böyle yaptık geldik ancak gördükki ne yaptığımızdan haberdarız nede bize söyleyenler haberdardılar. Önce araştırma yoluna gitmeli ince eliyip sık dokumalı yaptığımız çalışmaları neden yaptığımızı değerlendirmeliyiz. Daha sonra bidat kısmını yeniden düşünmeliyiz. Olayın algısı insanın aklından doğruluğu ise kalbinden geçmektedir. Önce araştıralım sonra karar verelim. Eğer araştırmalarımız ahmet mehmet efendinin yorumlarını geçmiyor ezber ile yürüyorsak diğer insanların yaptığı araştırmaları bidat diye değerlendirmek çokta anormal olmayacaktır. Lüten neden sonuç ilişkileri içinde sorgulayın sorgulamadan kabul etmeyin. Allaha Emanet Olun.

  YanıtlaSil